MARKETING

ONLINE

MARKETING

ONLINE

FACEBOOK Ads

Recommend

         แพ็กเกจ

                  15 วัน

A

2,790

บาท

บริการทำภาพ Ads 1 ภาพ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เขียนคอนเทนต์ดึงดูดลูกค้า
บริการยิง Ads 1 คอนเทนต์
ดูแลและปรับปรุง Ads ตลอด 15 วัน
รายงานสรุปผล

(ราคาไม่รวมค่ายิง Ads โฆษณา)

 

 

          แพ็กเกจ

                   30 วัน

 B

5,000

บาท

บริการทำภาพ Ads 2 ภาพ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เขียนคอนเทนต์ดึงดูดลูกค้า
บริการยิง Ads 2 คอนเทนต์
ดูแลและปรับปรุง Ads ตลอด 30 วัน
รายงานสรุปผล

(ราคาไม่รวมค่ายิง Ads โฆษณา)

 

 

         แพ็กเกจ

                  30 วัน

 C

15,900

บาท

บริการทำภาพ Graphic 14 ภาพ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เขียนคอนเทนต์ดึงดูดลูกค้า
บริการยิง Ads 2 คอนเทนต์

โพสต์เกี่ยวกับสินค้า 14 โพสต์

แชร์ข่าวสารทั่วไป

Video Motion 1 คลิป
ฟรีภาพ Packshot
(ราคาไม่รวมค่ายิง Ads โฆษณา)

PORTFOLIO

Previous slide
Next slide

LOGO

รับออกแบบโลโก้

LOGO A

2,000

บาท

ออกแบบโลโก้ตัวอักษรตาม
Requirement ของลูกค้า
ตามที่ต้องการ
เน้นออกแบบตัวอักษร
สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง
ได้รับงานอาร์ตเวิร์ก

LOGO B

3,000

บาท

ออกแบบโลโก้ตัวอักษรตาม
Requirement ของลูกค้า
ตามที่ต้องการ เน้นออกแบบ
ตัวอักษรและเพิ่มลวดลาย
สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง
ได้รับงานอาร์ตเวิร์ก

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

ก่อนออกแบบโลโก้

  • ชื่อบริษัทหรือธุรกิจ
  • ตัวอักษรย่อบริษัท (ถ้ามี)
  • รูปแบบแนวทางโทนสีที่ต้องการ
  • รูปภาพหรือสัญลักษณ์องค์กร